SZKOLENIA DLA
JEDNOSTEK SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH

10 GRUDNIA 2020 - WOJEWÓDZTWO PODLASKIE I WARMIŃSKO-MAZURSKIE

17 GRUDNIA 2020 - WOJEWÓDZTWO PODLASKIE I WARMIŃSKO-MAZURSKIE

SZKOLENIE ONLINE

Rejestracja

O szkoleniach

Celem cyklu szkoleń dla przedstawicieli wybranych jednostek samorządu terytorialnego jest podniesienie świadomości na temat cyberzagrożeń i obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Eksperci NASK oraz pracownicy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów będą spotykać się z pracownikami urzędów na szczeblu gminy i powiatu odpowiedzialnymi za realizację zadań wynikających ze wspomnianej wyżej ustawy. Szkolenie odbywa się w ramach trzech modułów: prawnego, operacyjnego i normatywnego. Moduł pierwszy dotyczy Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa i towarzyszących jej aktów prawnych oraz rozporządzeń, tworzących architekturę cyberbezpieczeństwa w Polsce. Drugi moduł zawiera analizę rodzajów ataków, statystyki ich dotyczące, omawia sposób zgłaszania incydentów, reagowania na nie oraz nakreśla zasady postępowania z nielegalnymi treściami. Ostatni moduł szkolenia zawiera wytyczne i standardy odnoszące się do minimalnych wymagań, które musi spełnić każdy urząd w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego (moduł prowadzony przez reprezentantów KPRM). Przeszkoleni pracownicy powinni umieć przekazać nabytą wiedzę w swoich miejscach pracy.

Współpraca

Logo KPRM           Logo Cyber Samorząd

10 grudnia - szkolenie online dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego

17 grudnia - szkolenie online dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego

Cyberbezpieczeństwo w samorządach

Zadania i obowiązki jednostek samorządu terytorialnego wynikające z ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa

AGENDA
 • 9.40-10.00
  Logowanie uczestników
 • 10:00 - 10:05
  Rozpoczęcie szkolenia. Zasady prowadzenia szkolenia.
 • 10.05-11.00
  Krajowy System Cyberbezpieczeństwa - obowiązki ustawowe i projekty wspierające
 • 11.00-11.15
  Przerwa
 • 11.15-12.45
  Cyberhigiena: incydenty, ataki, obrona, profilaktyka
 • 12.45-13.00
  Przerwa
 • 13.00-14.00
  Warsztaty dla administratorów sieci i systemów
organizator

NASK PIB jest państwowym instytutem badawczym, którego misją jest poszukiwanie i wdrażanie rozwiązań, służących rozwojowi sieci teleinformatycznych w Polsce oraz poprawie ich efektywności i bezpieczeństwa. NASK prowadzi badania naukowe, prace rozwojowe, a także działalność operacyjną na rzecz bezpieczeństwa cywilnej cyberprzestrzeni w Polsce.
Ustawa z 5.07.2018 r. o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (Dz.U. poz. 1560), implementująca w Polsce dyrektywę NIS Parlamentu i Rady UE, nałożyła na NASK-PIB obowiązek pełnienia roli jednego z trzech CSIRT poziomu krajowego. CSIRT NASK przyjmuje, analizuje i podejmuje działania i koordynuje reakcje na incydenty dotyczące bezpieczeństwa cywilnej cyberprzestrzeni RP. Sytuacje takie mogą być zgłaszane przez: operatorów usług kluczowych, dostawców usług cyfrowych, samorząd terytorialny i osoby prywatne oraz na incydenty związane z nielegalnymi treściami publikowanymi w Internecie i zagrażającymi bezpieczeństwu dzieci oraz odpowiada za monitorowanie zagrożeń internetowych i stanu cyberbezpieczeństwa na poziomie sektorowym i krajowym.