SZKOLENIA DLA
JEDNOSTEK SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH

18 WRZEŚNIA 2020 - WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

SZKOLENIE ONLINE

Rejestracja

O szkoleniach

Celem cyklu szkoleń dla przedstawicieli wybranych jednostek samorządu terytorialnego jest podniesienie świadomości na temat cyberzagrożeń i obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Eksperci NASK oraz pracownicy Ministerstwa Cyfryzacji będą spotykać się z pracownikami urzędów na szczeblu gminy i powiatu odpowiedzialnymi za realizację zadań wynikających ze wspomnianej wyżej ustawy. Szkolenie odbywa się w ramach trzech modułów: prawnego, operacyjnego i normatywnego. Moduł pierwszy dotyczy Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa i towarzyszących jej aktów prawnych oraz rozporządzeń, tworzących architekturę cyberbezpieczeństwa w Polsce. Drugi moduł zawiera analizę rodzajów ataków, statystyki ich dotyczące, omawia sposób zgłaszania incydentów, reagowania a na nie oraz nakreśla zasady postępowania z nielegalnymi treściami. Ostatni moduł szkolenia zawiera wytyczne i standardy odnoszące się do minimalnych wymagań, które musi spełnić każdy urząd w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego (moduł prowadzony przez reprezentantów Ministerstwa Cyfryzacji). Przeszkoleni pracownicy powinni umieć przekazać nabytą wiedzę w swoich miejscach pracy.

Współpraca

Logo Ministerstwa Cyfryzacji
Logo Cyber Samorząd

18 września - szkolenie online dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z województwa mazowieckiego.

Cyberbezpieczeństwo w samorządach

Zadania i obowiązki jednostek samorządu terytorialnego wynikające z ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa

AGENDA
 • 9.40-10.00
  Logowanie uczestników
 • 10:00 - 10:10
  Rozpoczęcie szkolenia. Zasady prowadzenia szkolenia.
 • 10:10 - 10.55
  Projekty wspierające JST w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • 10.55-11.25
  Krajowy System Cyberbezpieczeństwa - struktura, akty prawne, obowiązki ustawowe i współpraca z podmiotami KSC
 • 11.25-11.40
  Przerwa
 • 11.40-13.20
  Cyberhigiena: incydenty, ataki, obrona
 • 13.20-14.00
  Cyberhigiena: standardy, wskazówki, profilaktyka
organizator

NASK PIB jest państwowym instytutem badawczym, którego misją jest poszukiwanie i wdrażanie rozwiązań, służących rozwojowi sieci teleinformatycznych w Polsce oraz poprawie ich efektywności i bezpieczeństwa. NASK prowadzi badania naukowe, prace rozwojowe, a także działalność operacyjną na rzecz bezpieczeństwa cywilnej cyberprzestrzeni w Polsce.
Ustawa z 5.07.2018 r. o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (Dz.U. poz. 1560), implementująca w Polsce dyrektywę NIS Parlamentu i Rady UE, nałożyła na NASK-PIB obowiązek pełnienia roli jednego z trzech CSIRT poziomu krajowego. CSIRT NASK przyjmuje, analizuje i podejmuje działania i koordynuje reakcje na incydenty dotyczące bezpieczeństwa cywilnej cyberprzestrzeni RP. Sytuacje takie mogą być zgłaszane przez: operatorów usług kluczowych, dostawców usług cyfrowych, samorząd terytorialny i osoby prywatne oraz na incydenty związane z nielegalnymi treściami publikowanymi w Internecie i zagrażającymi bezpieczeństwu dzieci oraz odpowiada za monitorowanie zagrożeń internetowych i stanu cyberbezpieczeństwa na poziomie sektorowym i krajowym.