SZKOLENIA DLA
JEDNOSTEK SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH

16 KWIETNIA 2021

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE, LUBUSKIE, PODKARPACKIE I POMORSKIE

O szkoleniach

Organizatorem cyklu szkoleń dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego jest Państwowy Instytut Badawczy NASK. W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, szkolenia odbywają się w formule online. Naszym celem jest podniesienie świadomości na temat cyberzagrożeń i obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Uczestnikami kursu są pracownicy jednostek samorządowych - wojewódzkich, powiatowych i gminnych, odpowiedzialni za realizację zadań wynikających z tej ustawy. Szkolenia, prowadzone przez ekspertów NASK, składają się z trzech modułów: prawnego, dotyczącego cyberhigieny oraz prezentującego możliwości tzw. białego wywiadu.

Moduł pierwszy przeznaczony jest dla osób zajmujących się aspektami prawnymi i proceduralnymi funkcjonowania urzędu, obejmuje Ustawę o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa i towarzyszące jej akty prawne, które tworzą architekturę cyberbezpieczeństwa w Polsce. Zawiera również informacje o inicjatywach i projektach realizowanych przez NASK, które wspierają Krajowy System Cyberbezpieczeństwa. Moduł drugi obejmuje analizę rodzajów ataków w cyberprzestrzeni oraz ich statystyki, omawia sposób zgłaszania incydentów z zakresu cyberbezpieczeństwa i obowiązki jednostek samorządowych w tym zakresie. W tym module przedstawione są także obowiązki wynikające z innych przepisów oraz rekomendacje dotyczące zwiększania poziomu świadomości o cyberbezpieczeństwie. Trzeci, ostatni moduł szkolenia kierowany jest głównie do pracowników zajmujących się bezpieczeństwem teleinformatycznym i ma formę warsztatową. Eksperci CERT Polska omawiają zagadnienia dotyczące wyszukiwania informacji w otwartych źródłach i skanowania infrastruktury sieciowej.

Współpraca

Logo KPRM           Logo Cyber Samorząd

16 kwietnia 2021 - szkolenie dla województwa dolnośląskiego, lubuskiego, podkarpackiego i pomorskiego.


Cyberbezpieczeństwo w samorządach

Zadania i obowiązki jednostek samorządu terytorialnego wynikające z ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa

AGENDA
 • 9.40-10.00
  Logowanie uczestników
 • 10:00 - 10:05
  Rozpoczęcie szkolenia. Zasady prowadzenia szkolenia.
 • 10.05-11.00
  Krajowy System Cyberbezpieczeństwa - obowiązki ustawowe i projekty wspierające
 • 11.00-11.15
  Przerwa
 • 11.15-12.45
  Cyberhigiena: incydenty, ataki, obrona, profilaktyka
 • 12.45-13.00
  Przerwa
 • 13.00-14.00
  Warsztaty dla administratorów sieci i systemów
organizator

NASK PIB jest państwowym instytutem badawczym, którego misją jest poszukiwanie i wdrażanie rozwiązań, służących rozwojowi sieci teleinformatycznych w Polsce oraz poprawie ich efektywności i bezpieczeństwa. NASK prowadzi badania naukowe, prace rozwojowe, a także działalność operacyjną na rzecz bezpieczeństwa cywilnej cyberprzestrzeni w Polsce.
Ustawa z 5.07.2018 r. o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (Dz.U. poz. 1560), implementująca w Polsce dyrektywę NIS Parlamentu i Rady UE, nałożyła na NASK-PIB obowiązek pełnienia roli jednego z trzech CSIRT poziomu krajowego. CSIRT NASK przyjmuje, analizuje i podejmuje działania i koordynuje reakcje na incydenty dotyczące bezpieczeństwa cywilnej cyberprzestrzeni RP. Sytuacje takie mogą być zgłaszane przez: operatorów usług kluczowych, dostawców usług cyfrowych, samorząd terytorialny i osoby prywatne oraz na incydenty związane z nielegalnymi treściami publikowanymi w Internecie i zagrażającymi bezpieczeństwu dzieci oraz odpowiada za monitorowanie zagrożeń internetowych i stanu cyberbezpieczeństwa na poziomie sektorowym i krajowym.